เลือกหน้า

สัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุดรอบบ้าน เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ HOLE STOPPER พบมากขึ้นของบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ ปัญหาการเกิดโพรงใต้บ้าน ดินทรุดลงไปใต้บ้านจนเป็นปัญหาโพรงรอบบ้าน กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น งู ตัวเงินตัวทอง และหนู เป็นต้น ยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง ก็จะทำให้เป็นความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปัญหาโพรงใต้บ้านยังทำให้บ้านไม่สวยงาม ปัญหาโพรงใต้บ้านทำให้ท่อน้ำประปาแตกรั่วได้

สัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด

1.พื้นบริเวณที่จอดรถทรุดตัว แยกออกจากตัวบ้านและเริ่มแตกร้าว

2.แผ่นปูทางเดินในสนามที่้เคยเรียงตัวสวยงาม เริ่มทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเสียระดับไปจากเดิม

3.เริ่มสังเกตเห็นท่อน้ำที่ฝังดินรอบๆ ตัวบ้าน

4.มีปัญหาน้ำรั่ว ค่าน้ำสูงผิดปกติมากกว่าการใช้งานจริง

5.บริเวณรอบๆบ้าน เริ่มมีรูขนาดเล็กตามแนวผนังบ้าน

6.เคยเห็นงูหรือสัตว์เลื้อยคลาน แล้วเลื้อยหายไปบริเวณรอบบ้าน

ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนสัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้านกับบ้านของคุณ ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบและสังเกต ว่าบริเวณรอบๆบ้านของเรา มีอาการดังกล่าวหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านและเพื่อความสวยงามของบ้านต่อไป

ปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด โดยส่วนใหญ่เกิดจากการถมดินก่อนทำการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มีการบดอัดตามมาตรฐาน ถมดินแล้วเร่งทำการก่อสร้างทันที ทำให้ดินที่ถมปรับระดับยังไม่แน่นเพียงพอ ทำให้หลังก่อสร้างบ้านเแล้วเสร็จไม่กี่ปี ดินก็เริ่มทรุดไหลลงใต้บ้าน ทำให้เกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด

มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (แนะนำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1918-62)

การลดปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด โดยการเกลี่ยดินถมจะต้องแบ่งชั้นถมอย่างสม่ำเสมอ ความหนาของดินแต่ละชั้น ควรทำการแบ่งครึ่งความหนารวมของการถมแต่ต้องไม่เกินชั้นละ 1.00-1.25 เมตร หากเป็นกรณีการถมเพื่อรับน้ำหนักหรือเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม จะต้องใช้ความหนาของดินก่อนบดอัดไม่เกิน 30 ซม. และควรมีการตรวจสอบความชื้นของดินก่อนถมเพื่อใช้ควบคุมความชื้นระหว่างบดอัดดิน และมีการให้น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นตามที่วิศวกรกำหนด โดยความชื้นของดินถมต้องสม่ำเสมอตลอดทุกชั้นการบดอัดดิน

ปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยใช้แผ่นปิดโพรงใต้บ้านของ HOLE STOPPER ที่มีบริการติดตั้งแผ่นปิดโพรงใต้บ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันปัญหาโพรงใต้บ้านได้ในระยะยาว ที่สำคัญค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก และใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่นาน มีการรับประกันผลงานทุกๆงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดปัญหาโพรงใต้บ้าน ปัญหาดินทรุด เพิ่มเติมได้ที่ 099-4969581 หรือ Line : https://bit.ly/3mKhxOe หรือ HOLE STOPPER

ดูสินค้า Click

สัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน

คอมเม้นท์

คอมเม้นท์

Pin It on Pinterest

Shares
Share This