เลือกหน้า
วิธีที่ดีที่สุด ป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน
วิธีที่ดีที่สุด ป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน

Hole Stopper แนะนำวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน หลายๆบ้านมักจะเจอปัญหาดินรอบๆบ้านเป็นรู ดินทรุด เป็น โพรงใต้บ้าน ซื้อบ้านมาได้ไม่กี่ปี ทำไมสนามหญ้ารอบบ้าน เกิดเป็นรู เป็นโพรงใต้บ้าน จนบางคนนึกกว่าบ้านทรุด โครงสร้างบ้านมีปัญหา แต่จริงๆ แล้ว บ้านไม่ได้ทรุด โครงสร้างบ้านไม่ได้มีปัญหา เพราะมาตรฐานการก่อสร้างบ้านจะมีเสาเข็มรองรับอยู่ แต่สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน ก็คือมาตรฐานการถมดิน การบดอัดดิน ที่ไม่แน่นเพียงพอตามมาตรฐาน จึงทำให้ระยะเวลาผ่านไป ดินรอบๆ บ้าน เกิดปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน

หลายๆ บ้าน ก็ซื้อดินมาเติม มาถมดินเพิ่ม หาแผ่นปูนมาวางบัง ใช้หลายๆวัสดุฉีดพ่นเข้าไปอุดโพรง แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ก็เกิดปัญหา ดินทรุดโพรงใต้บ้านขึ้นมาอีก เพราะดินยังไหลเข้าไปใต้บ้านได้อยู่ หรือเกิดปัญหาลุกลามเพิ่มเติม เนื่องจากบางวัสดุที่ฉีดพ่นเข้าไปอุดตันระบบท่อประปา ท่อไฟ ท่อปลวกใต้บ้าน ดึงให้ระบบท่อต่างๆ ทรุดตัวเสียหายได้ เนื่องจากดินใต้ตัวบ้านก็ยังมีโอกาสทรุดตัวได้อีก สาเหตุหลักของปัญหาดินทรุดโพรงใต้บ้าน ก็คือ การมีช่องว่างของดินกับคานคอดินใต้บ้าน ที่ดินไม่อัดแน่นเพียงพอ ซึ่งถ้ายังไม่ทำการปิดโพรงรอบบ้าน ก็จะเกิดปัญหาดินทรุดโพรงใต้บ้าน ได้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน คือการทำให้คานคอดินใต้บ้าน ลึกมากเพียงพอที่จะป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน ได้ ซึ่งโดยทั่วไป ปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน ดินหลวมที่ไม่อัดตัวแน่นจะอยู่ที่ระยะความลึกของดินประมาณ 20-40 ซม. จากระดับใต้คานคอดินลงไป

Hole Stopper มีวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน โดยการใช้วัสดุเป็นแผ่นปิดโพรงใต้บ้าน คือ แผ่นพีวีซี ปิดโพรง แบบตัน ที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรงดันดินได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติทนน้ำ ทนความร้อน และทนสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตัวแผ่นมีน้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม/เมตร สามารถยึดแผ่นพีวีซี ปิดโพรง กับคานคอดินบ้านได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม

ขั้นตอนการ ป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน

1.การขุดดินรอบบ้านลึกประมาณ 50 ซม. หรือขุดให้ลึกกว่าระดับโพรงใต้บ้านเดิมประมาณ 20 ซม.

2.ทำการวัดความลึกของแนวขุดและทำการตัดแผ่น โดยเผื่อระยะทาบกับคานคอดินเพิ่มอีก 10 ซม.

3.จัดระดับแนวแผ่นให้เรียงตัวต่อกันสม่ำเสมอ เพื่อความสวยงาม และยึดแผ่นพีวีซี ปิดโพรงใต้บ้าน ด้วยพุกเหล็ก ระยะห่างประมาณ 30-40 ซม./จุด

4.นำดินที่ขุดขึ้นมา กลบกลับลงไปและทำการบดอัดดิน ด้วยเครื่องตบดิน ทำซ้ำหลายๆรอบ ให้ดินอัดแน่นมากที่สุด

5.กรณีที่ระดับดินต่ำกว่าขอบแผ่นพีวีซี ปิดโพรงใต้บ้าน แนะนำให้ทำการถมดิน ถมทราย ปรับระดับ ปลูกหญ้า หรือ วางแผ่นปูทางเดิน โรยหินตกแต่ง เพิ่มเติม

ปัญหาลุกลามที่จะเกิดต่อจากปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน

1.ท่อน้ำรั่วซึม ค่าน้ำสูงผิดปกติ เพราะดินที่ทรุด ดึงรั้งให้ท่อประปาแตกหรือรั่วซึมได้

2.โพรงใต้บ้าน เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ร้าย เช่น งู ตัวเงินตัวทอง และหนู เป็นต้น

3.มีโอกาสทำให้คนหรือสัตว์เลี้ยง เกิดอุบัติเหตุได้

4.แผ่นปูทางเดิน เกิดการเสียระดับ เป็นแอ่ง เป็นเนิน ทำให้บ้านไม่สวยงาม

5.ปัญหาที่จอดรถ เกิดการแตกร้าว

สัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ HOLE STOPPER พบมากขึ้นของบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ ปัญหาการเกิดโพรงใต้บ้าน ดินทรุดลงไปใต้บ้านจนเป็นปัญหาโพรงรอบบ้าน กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น งู ตัวเงินตัวทอง และหนู เป็นต้น ยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง ก็จะทำให้เป็นความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปัญหาโพรงใต้บ้านยังทำให้บ้านไม่สวยงาม ปัญหาโพรงใต้บ้านทำให้ท่อน้ำประปาแตกรั่วได้

วิธีที่ดีที่สุด ป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน
วิธีที่ดีที่สุด ป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน

สัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้าน

1.พื้นบริเวณที่จอดรถทรุดตัว แยกออกจากตัวบ้านและเริ่มแตกร้าว

2.แผ่นปูทางเดินในสนามที่้เคยเรียงตัวสวยงาม เริ่มทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเสียระดับไปจากเดิม

3.เริ่มสังเกตเห็นท่อน้ำที่ฝังดินรอบๆ ตัวบ้าน

4.มีปัญหาน้ำรั่ว ค่าน้ำสูงผิดปกติมากกว่าการใช้งานจริง

5.บริเวณรอบๆบ้าน เริ่มมีรูขนาดเล็กตามแนวผนังบ้าน

6.เคยเห็นงูหรือสัตว์เลื้อยคลาน แล้วเลื้อยหายไปบริเวณรอบบ้าน

ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนสัญญานเตือนก่อนเกิดปัญหาโพรงใต้บ้านกับบ้านของคุณ ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบและสังเกต ว่าบริเวณรอบๆบ้านของเรา มีอาการดังกล่าวหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านและเพื่อความสวยงามของบ้านต่อไป

ปัญหาโพรงใต้บ้าน สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยใช้แผ่นปิดโพรงใต้บ้านของ HOLE STOPPER ที่มีบริการติดตั้งแผ่นปิดโพรงใต้บ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันปัญหาโพรงใต้บ้านได้ในระยะยาว ที่สำคัญค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก และใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่นาน มีการรับประกันผลงานทุกๆงาน

สนใจวิธีที่ดีที่สุดป้องกันปัญหา ดินทรุด โพรงใต้บ้าน บริการ ปิดโพรงรอบบ้าน : แผ่นปิดโพรงใต้บ้าน (Click)

สอบถามเพิ่มเติม 0994969581 , Line : https://bit.ly/3mKhxOe

Hole Stopper FB (Click)

คอมเม้นท์

คอมเม้นท์

Pin It on Pinterest

Shares
Share This