เลือกหน้า
บริการรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างอาคาร

บริการรับเหมาก่อสร้าง รูปแบบโซลูชั่น

บริการรับเหมาก่อสร้าง รูปแบบโซลูชั่น จากบีซีจี เรามีทีมรับเหมาก่อสร้างมืออาชีพโดย เลือกใช้สินค้ามาตรฐาน และการควบคุมงานที่เข้มข้นโดยวิศวกรก่อสร้าง นอกจากนี้เรายังมีกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างพันธมิตรอีกหลายรายซึ่งพร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ดูตัวอย่างผลงานของเรา

บริการรับเหมาก่อสร้าง รูปแบบโซลูชั่น

เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ

เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ

เราคัดสรรและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานมอก.หรือมาตรฐานที่สากลยอมรับ และเหมาะสมที่สุดกับแต่ละประเภทงาน จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและประสิทธิภาพของเรา
การควบคุมงานด้วยวิศวกรอย่างเคร่งครัด

มาตรฐานการก่อสร้าง และการควบคุมงาน

เรามีความพร้อมในส่วนของทีมวิศวกร สถาปนิก อินทีเรียและทีมงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง เพื่อดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานให้ถูกต้อง แข็งแรง ปลอดภัย และเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการทำงานของเรา
การรับเหมาเป็นส่วนพื้นที่ทั้งโซลูชั่น

CONSTRCUTION PART SOLUTION

เรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานเฉพาะทางแบบเป็นโซลูชั่น เช่น งานระบบป้องกันรั่วซึม งานติดตั้งฝ้าและผนังยิปซั่ม งานติดตั้งกระเบื้องหลังคา งานปูกระเบื้องยาง งานตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นบริการที่เรียกว่า Construction Part Solution จึงทำให้ลูกค้าอุ่นใจให้เราดูแลบริการในแต่ละส่วนงาน
เทิร์นคีย์

TURNKEY PROJECT MANAGEMENT

เราสามารถดูแลและบริการลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง การดำเนินการขออนุญาติก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการรับประกันผลงานการก่อสร้าง จึงทำให้ลูกค้าประทับใจในความครบครันของการบริการและดำเนินการก่อสร้างของเรา
OUR STRENGTH – จุดแข็งของเรา
  • การจัดหาสินค้าวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งราคาถูก 95%
  • มาตรฐานการควบคุมงานด้วยระบบ Project Management 90%
  • จุดกองเก็บสินค้าวัสดุก่อสร้างพร้อมใช้งานมีหลายจุด 75%
  • กำลังรถขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ 85%
ขั้นตอนการทำงานของเรา

ประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ร่วมพูดคุย และเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

ออกแบบงานก่อสร้าง หรือรับแบบเพื่อประเมินราคา

ทำการออกแบบก่อสร้างกรณีลูกค้ายังไม่มีแบบ หรือกรณีมีแบบก่อสร้างอยู่แล้ว เราจะเริ่มกระบวนการทำแผนงานการก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการในแต่ละขั้นตอน หรือที่เรียกว่า KPIs และจะทำการตีราคางานก่อสร้าง พร้อมทั้งวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน

นำระบบ Project Management เข้ามาใช้ เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

ระบบ Project Management คือระบบที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของเรา โดยเราจะวัดตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การวางแผนก่อสร้างทั้งหมด การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการรายงานผลตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

การตรวจรับงาน และการส่งมอบงานด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เราใช้ทีมวิศวกรในการตรวจรับงานตามระบบ TQM (Total Quality Management) ในทุกกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่างานก่อสร้างทุกงานจะออกมาตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และภายในระยะเวลาที่กำหนด

Pin It on Pinterest

Shares
Share This