เลือกหน้า

นโยบายการรับคืนสินค้า

กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับใบรายการที่ท่านสั่งซื้อ

หากพบว่าท่านได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืน/เปลี่ยนสินค้าได้ที่ E-mail: service@bcghome.com หรือ ติดต่อ แผนกบริการลูกค้า 02-300-1114 , 092-257-8852 โดยสินค้าที่ขอคืน/เปลี่ยน ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่มีการยืนยันสั่งซื้อไปไม่เกิน 10 วัน

กรณีสินค้าเกิดความเสียหาย หรือชำรุด

หากพบว่าสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย / ชำรุด จากการใช้งานผิดประเภทของผู้ซื้อ และไม่ตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต , จากการเคลื่อนย้ายของผู้ซื้อ จะไม่สามารถเข้าข่ายในการรับคืนสินค้า แต่ทาง BCGHOME จะพยายามช่วยดำเนินการแก้ไขให้ดีที่สุด ให้ท่านติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ E-mail: service@bcghome.com หรือ ติดต่อ แผนกบริการลูกค้า 02-300-1114 , 092-257-8852

กรณีสินค้าที่ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายขายผ่านหน้าเว็บไซต์ของ BCGHOME.COM

กรณีสินค้าที่ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายขายผ่านหน้าเว็บไซต์ของ BCGHOME.COM แล้วเกิดปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ , การขนส่ง , การบริการ ทาง BCGHOME จะพยายามช่วยดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายให้ดำเนินการแก้ไขให้ดีที่สุด ให้ท่านติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ E-mail: service@bcghome.com หรือ ติดต่อ แผนกบริการลูกค้า 02-300-1114 , 092-257-8852 หรือติดต่อผ่านระบบ Call Center Online

Pin It on Pinterest

Shares
Share This