เลือกหน้า

การปรับโมเดลธุรกิจรองรับพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4G

การปรับโมเดลธุรกิจรองรับพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4G หลายๆท่านคงเริ่มคุ้นหรือได้ยินกับคำว่า 4G เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา และผมมั่นใจว่าทุกๆท่านจะได้ยินและพบกับคำว่า 4G กันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน และยิ่งมั่นใจมากๆ ว่าการทำธุรกิจทุกประเภทมีหลายธุรกิจเริ่มปรับโมเดลธุรกิจของตัวเองรองรับกับลูกค้าในยุค 4G กันไปบ้างแล้ว เริ่มเรียนรู้ถึงจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าธุรกิจกับลูกค้าในยุค 4G มีอะไรบ้างให้ธุรกิจของเราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้าง เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุค 4G ให้ได้ดีและดีที่สุด แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังเป็นโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆ ซึ่งอาจจะยังคิดว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิมยังสามารถเดินต่อไปได้ ยังคิดว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิมยังไม่ได้ผลกระทบหรือยังคิดว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิมไม่เหมาะกับการทำการตลาดใหม่ๆ ในยุค 4G ซึ่งผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยมีแนวความคิดเช่นนั้นเมื่อ 4 ปีก่อนหน้านี้ ว่าธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่งจะมีลูกค้ามาสั่งซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซด์หรอ มูลค่ามันสูง คงไม่เหมือนกับพวกสินค้าเสื้อผ้า ครีม ที่มูลค่าไม่สูงมากที่น่าจะเหมาะกับการสั่งซื้อออนไลน์มากกว่า แต่ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆ ที่ผมเริ่มปรับโมเดลธุรกิจเข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์ตั้งแต่ 4 ปีก่อน เพราะในช่วงที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้กับพฤติกรรมลูกค้า จุดอ่อนต่างๆของธุรกิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างระหว่างการทำธุรกิจแบบออฟไลน์(การตลาดแบบเดิม)กับการทำธุรกิจแบบออนไลน์(การตลาดแบบยุค 4G)

โมเดลธุรกิจแบบเดิมนั้น หลายๆท่าน คงได้ยินข่าวว่าหลายๆธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูหรือดีมากๆ ในช่วงระยะเวลาอันสั้นมาก อยู่ๆกับกลายเป็นธุรกิจที่ไปต่อไม่ได้ บางธุรกิจต้องปิดตัวลง เนื่องด้วยโลกในยุค 4G เปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆ โดยเฉพาะ 2 เรื่องหลักๆที่สำคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยี IT กับ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของลูกค้า มีหลายๆธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากจากปัจจัยนี้ จนทำให้เป็นปัญหาของธุรกิจในปัจจุบัน

โลกยุค 4G ในปัจจุบันและมั่นใจว่าก็ต้องมียุค 5G 6G เกิดขึ้นมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อๆไป ดังนั้นพฤติกรรมของลูกค้าก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนนี้แค่ธุรกิจไหนหยุดหรือทำการตลาดรูปแบบเดิมเสมือนว่าธุรกิจในจะไม่ใช่แค่ไม่เติบโตหรือแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้ แต่จะมีโอกาสมากๆ ที่จะกลายเป็นธุรกิจที่หายไปจากตลาดเหมือนกับธุรกิจที่ทุกท่านได้ยินข่าวในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดออนไลน์ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้น แต่มันเริ่มเกิดมานานหลายปีแล้ว และผมมั่นใจว่าหลายธุรกิจมีเว็บไซด์ของตัวเองมาไม่ต่ำกว่า 10-15 ปีก่อน เพราะกระแสยุคก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะองค์กรหรือบริษัท ใครไม่มีเว็บไซด์กลัวว่าจะไม่มีลูกค้ารู้จัก แต่ก็กลายเป็นเว็บไซด์ที่ไม่มีการ active ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือเรียกว่าเป็นเว็บไซด์ตายจนถึงปัจจุบัน จนเริ่มมีหลายธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและเกิดผลกระทบกับคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ยังไม่ได้ปรับโมเดลธุรกิจของตัวเอง จนทำให้มีทั้งโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีโมเดลธุรกิจที่ล้มหายตายจากตลาดไปเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นกระแสของโลกออนไลน์ การทำการตลาดแบบออนไลน์ที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้

การปรับโมเดลธุรกิจรองรับพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4G

การปรับโมเดลธุรกิจรองรับพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4G หรือการทำการตลาดแบบออนไลน์ หลายท่านยังคงมีแนวความคิดว่าทำได้ยาก ทำไม่เป็นหรือลงทุนสูง แต่ในความเป็นจริงผมต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายไม่มากครับ ยิ่งถ้าเทียบกับการทำการตลาดแบบออฟไลน์หรือแบบเดิมๆ แล้ว ต้องบอกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงมากๆครับ การลงทุนการทำการตลาดแบบออนไลน์มีตั้งแต่ศูนย์บาทจนถึงหลักล้านบาท ขึ้นอยู่กับเป้าหมายโมเดลธุรกิจของแต่ละท่านที่วางไว้ แต่ยังไงเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบออฟไลน์หรือแบบเดิมก็จะยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างแน่นอนในการได้มาซึ่งเป้าหมายที่วางไว้เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆ ก็คือ เวลาที่ต้อง Focus ในช่วงแรกเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำการตลาดที่ไม่เหมือนเดิม ต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของโมเดลธุรกิจ แต่ถ้าท่านสามารถปรับโมเดลธุรกิจให้มีจุดแข็งบนโลกออนไลน์ได้แล้ว ธุรกิจของทุกท่านก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ๆได้ ถึงแม้เงินทุนจะมีไม่ได้มากเท่ากัน

จุดเรียนรู้ที่สำคัญมากๆ ที่ผมได้เรียนรู้กับการทำการตลาดแบบออนไลน์ ก็คือ ทุกท่านต้องเลือกที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารธุรกิจและด้าน IT เพราะจะทำให้ธุรกิจที่ทุกท่านต้องการปรับให้โมเดลเข้าสู่การทำการตลาดแบบออนไลน์นั้นประสบความสำเร็จได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่าตัดสินใจเลือกแบบเสียน้อยเสียยาก เลือกที่ปรึกษาที่จะมาทำเว็บไซด์หรือการตลาดออนไลน์เพราะราคาถูก สุดท้ายท่านจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าในการที่จะต้องทำใหม่ เสียเวลาในการปรับโมเดลธุรกิจ ท่านควรเลือกที่ปรึกษาแบบที่เหมาะสมและสามารถตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้มากกว่าเพราะสุดท้ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนของท่านจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ท่านจะได้ประหยัดเวลาในการปรับโมเดลธุรกิจและสามารถทำให้โมเดลธุรกิจของท่านแข่งขัน สามารถรองรับกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุค 4G ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผมหวังว่าประสบการณ์การปรับโมเดลธุรกิจนี้ ที่ได้เล่าให้ทุกท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับโมเดลธุรกิจของทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ และสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาดแบบออนไลน์อย่าง IBIZCONSULTANT.COM ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการบริหารธุกิจและประสบการณ์ด้าน IT ที่มามีส่วนร่วมในการปรับโมเดลธุรกิจของผม ให้สามารถแข่งขันและมีรูปแบบการตลาดออนไลน์ที่รองรับกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุค 4G ได้เป็นอย่างดี จนทำให้ SEO สินค้าหลายๆตัวของ BCGHOME.COM สามารถขึ้นไปอยู่ในหน้า 1 ของ Google ได้ในปัจจุบัน…ขอบคุณมากๆครับ

 

คอมเม้นท์

คอมเม้นท์

Pin It on Pinterest

Shares
Share This